Ontslagvergoedingen en Gouden handdruk

Een werknemer die ontslagen wordt lijdt emotionele en financiële schade. Om de financiële schade te vergoeden of te beperken kent de kantonrechter in het algemeen de werknemer een schadeloosstelling toe. Deze schadeloosstelling werd tot 1 juli 2015 wordt ook wel ontslagvergoeding, afvloeiingsregeling of 'gouden handdruk' , of voor Engelstaligen: dismissal compensation, genoemd. De vergoeding is bedoeld als compensatie voor de misgelopen inkomsten, nu en in de toekomst. Meestal valt de werknemer immers terug naar een lagere WW-uitkering en mist hij pensioenopbouw.

Sinds 1 juli 2015: de transitievergoeding

Vóór 1 juli 2015 was er sprake van een grote variëteit in de hoogte en de berekeningsmethodieken van de ontslagvergoeding. Sinds 1 juli 2015 is een meer uniforme regeling ingevoerd, de zogeheten wettelijke transitievergoeding. Wij verwijzen u voor nadere details over de transitievergoeding naar:  alles over de transitievergoeding

De transitievergoeding vervangt de tot tot 1 juli 2015, en in sommige Sociaal Plannen nog altijd gebruikte 'kantonrechtersformule'. Deze formule wordt ook wel de ABC-formule genoemd. Daarbij staat A voor het gewogen aantal dienstjaren bij de betreffende werkgever. Vanaf 1 januari 2009 geldt hiervoor de volgende berekening. Elk dienstjaar tot de leeftijd van 35 jaar telt voor 0,5, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1,5 en vanaf 55 jaar voor 2. De B staat voor de beloning per maand. Alleen de vaste looncomponenten mogen worden meegenomen. Dus wél een vaste dertiende maand, niet een variabele winstdeling. De letter C tot slot geeft een bepaalde correctiefactor aan. Deze kan variëren. Wanneer de werknemer zelf reden tot ontslag heeft gegeven, zal de factor lager dan 1 of zelfs 0 zijn. Is de werkgever verwijtbaar dan valt de factor hoger uit. De formule 

A x B x C geeft dan het brutobedrag waarop men recht kan hebben.

Een voorbeeld:
Een werknemer van 42 jaar die 10 jaar bij zijn huidige werkgever in dienst is, wordt ontslagen. Hij verdient € 3.000 bruto per maand, inclusief 8% vakantietoeslag. Stel dat er geen duidelijke schuldige is aan te wijzen voor het ontslag, dan kan als volgt berekend worden met welke schadeloosstelling rekening moet worden gehouden:
€ 3.000 x 1,5 (gewogen dienstjaren tot zijn 35te) x 1, plus € 3.000 x 7 (dienstjaren vanaf zijn 35ste ) x 1 = € 25.500 bruto.

 

Vaststellingsovereenkomst ter voorkoming van een procedure

In de praktijk is een 'echte' procedure vaak niet nodig, omdat werkgever en werknemer tot een regeling komen, waarin onder meer ook de hoogte van de ontslagvergoeding is vastgelegd. De juristen van ontslagspecialist zijn zeer ervaren in het bewerkstelligen van een gunstige beëindigingsregeling. Wij kunnen namens u onderhandelen en het onderhandelingsresultaat waterdicht op papier zetten in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. ( settlement agreement in de Engelse taal ).

Direct hulp vragen

Onze juristen hebben meer dan 20 jaar ervaring met het geven van rechtshulp bij ontslag. Wij behalen voor u het beste resultaat

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons indien u een vraag heeft over ontslagvergoedingen of andere ontslagvragen

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top