Ontslag om 'houding en gedrag'

Wat mag een werkgever van zijn werknemer verwachten? Uiteraard mag een werkgever verwachten dat een werknemer goed functioneert. Maar wat als de werknemer zijn vak en taken goed uitoefent, maar zijn gedrag en houding te wensen overlaat? Is er dan wel of niet sprake van goed of slecht functioneren? Het antwoord op die vraag is van belang als werkgever de werknemer wil ontslaan vanwege disfunctioneren.

Voorbeeld uit de praktijk

In onderstaande situatie maakt de rechter duidelijk wat een werkgever van zijn werknemers mag verwachten. Zo mag de werkgever niet alleen verwachten dat werknemer zijn taken technisch correct uitvoert, maar ook dat zijn houding en gedrag deugt.

Wat was het geval?

De werknemer was via zijn werkgever gedetacheerd bij een dochteronderneming als beveiliger. Zijn beoordelingen werden steeds slechter, waarna uiteindelijk een verbetertraject is opgezet. Bij de kantonrechter heeft werkgever vervolgens met succes ontbinding van de arbeidsovereenkomst aangevraagd. Echter is werknemer in hoger beroep gegaan.

In het hoger beroep wordt er een duidelijke scheiding gemaakt tussen het (technisch) correct uitvoeren van de werkzaamheden en de houding + het gedrag van werknemer.
Wat bleek, werknemer heeft jarenlang onder dezelfde leidinggevende veel vrijheid genoten. Nadat er een nieuwe leidinggevende was aangesteld diende werknemer om te schakelen en moest hij zich meer focussen op zijn kerntaken.

De nieuwe leidinggevende heeft werknemer niet alleen beoordeeld op zijn kerntaken maar ook op zijn bijkomende taken, houding en gedrag. Ter zake van deze laatste aspecten zou werknemer volgens werkgever niet goed functioneren. Werknemer wordt verweten dat hij niet voldoende proactief is, teveel gebruik maakt van internet, onvoldoende controles uitvoert op verkeersovertredingen, in diverse zaken nalatig is en collega’s niet correct behandelt.

Het door de werkgever gestelde disfunctioneren heeft volgens het Hof niet zo zeer te maken met het technisch correct uitvoeren van de werkzaamheden, maar meer met de houding van werknemer.

Het Hof, was dan ook uiteindelijk van mening dat werkgever terecht de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd, niet zozeer op basis van de uitgevoerde werkzaamheden, maar vooral vanwege de starre en onbuigzame houding van werknemer.

Vraag rechtshulp

Ontslag vanwege disfunctioneren is geen eenvoudige zaak. Heeft u te maken met disfunctioneren of ontslag vanwege houding en gedrag, neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. Onze ervaren specialisten helpen u aan de het optimale resultaat. Bel 0900 – 123 73 24 of mail.

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top