MEDIATION BIJ ONTSLAG

Bij een arbeidsconflict lijkt de stap naar de kantonrechter soms de enige mogelijk om het conflict op te lossen. Maar een juridische procedure kan tijdrovend en geldverslindend zijn.

Voldoende reden om escalatie van een conflict te voorkomen en een bestaand conflict zo snel mogelijk op te lossen. Dit kan met mediation.

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting. Een neutrale derde partij, de mediator, faciliteert en bevordert een gesprek tussen de conflictspartijen. De mediator blijft daarbij neutraal; hij geeft geen sturing en neemt zelf geen standpunt in. De bedoeling is dat de mediator partijen helpt bij het zelf oplossen van het geschil. Vaak leidt dit tot positieve resultaten, reden waarom mediation steeds vaker wordt toegepast, ook bij arbeidsconflicten.

Rol van de Mediator

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid vormen de belangrijkste uitgangspunten van mediation. Partijen worden niet gedwongen tot deelname aan mediation en verbinden zich vooraf tot geheimhouding van hetgeen besproken wordt.

Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de mediator niet de ene of de andere partij voortrekt. De mediator begeleidt partijen bij het vinden van een oplossing. Partijen bepalen echter zelf hoe deze oplossing eruitziet. De oplossing wordt vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend.

Omdat het van belang is dat de mediator zich aan de ‘mediationregels’ houdt is het raadzaam een mediator in te schakelen die is aangesloten bij Nederlands Mediation Instituut (NMI). De daarbij aangesloten mediators zijn gebonden aan het NMI Mediation Reglement, waarmee zij verplicht worden de mediationregels in acht te nemen.

Mediation bij Ontslag-reden

Bij Ontslag-reden kunt u terecht voor mediation. Bij Ontslag-reden werken juristen die NMI-mediator zijn en u derhalve professioneel kunnen begeleiden naar de oplossing van uw geschil, bijvoorbeeld bij ontslag.

 Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons indien u een vraag heeft over mediation bij ontslag.

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top